بهار نیستم

تابستان ,پاییز, زمستان

هیچ کدام از فصول عمر نیستم

جاده نیستم

قطار نیستم

کفش نیستم

پا نیستم

قرار است بهار همه ی گیاهان شکوفه دهند

گیاه نیستم

در من شکوفه نمی روید

تابستان درخت میوه داد 

خشکیدم

پاییز برگها زرد شدند

برگ نداشتم

زمستان برف بارید

من سیاه بودم

تو عبور کردی .

کی ؟

گذشتی .

از من .

با من .

در من .

/ 1 نظر / 19 بازدید
بیتا ...

بی تو فصلها هم شرطی شده اند ...